Vzpruha pro rodiče

Vzpruha pro rodiče si klade za cíl tvořit rodičovskou skupinu a pomoci rodičům při péči, vzdělání, výchově a starání se o zdraví dětí. Toto období může být pro rodiče velkou výzvou, proto chceme podpořit rodiče v upevňování jejich kompetencí a vzdělávání podporující zdravý životní styl.

Témata:

  • Rodičovské kompetence: Budování partnerského vztahu mezi dětmi a rodiči, Typy rodičů a reakce dětí, Zabijáci výchovy a příběh rodičovství, Práce s emocemi – období vzdoru, strach, tréma. Vědomý rodič: Jak změnit sebe sama a podporovat své děti, Rozvoj potřebných dovednosti u dětí hravou formou.
  • Psychohygiena: Jak pečovat nejen o děti, ale i o sebe (aneb spokojená máma má šťastné děti), Jak zvládnout zahlcující emoce (u sebe i u dětí), Jak najít sílu v těžkých chvílích (naše zdroje), Jak poznat nefunkční stereotypy a tvořit nové, podporující návyky (rozvoj všímavosti a životní směr), Práce s emocemi (strach, vzdor, tréma, láska, radost).
  • Rodičovské kompetence: Jak pomoci nemocnému dítěti, Nejen psychosomatický přístup, Jak si vybudovat obranyschopnost, ORL – rýmy a kašle, Běžná zranění – Kurz první pomoci, prevence nemocí, byliny a aromaterapie.
  • Slaďování rodinného a profesního života: Jak pracovat s rozpočtem rodiny, Jak uvažovat o penězích – úvěry, půjčky, hypotéky, hospodaření s penězi, rodinný rozpočet, peníze a děti, jak naučit děti pracovat s penězi, investice do budoucna.
  • Opětovná adaptace a uplatnění na pracovním trhu: Návrat do práce, Základy PC dovedností, Já a moje poslání (moje sebevědomí, silné a slabé stránky), Já a práce po mateřské – průvodce možnostmi a příležitostmi na trhu, tvorba akčního plánu, Jak úspěšně zvládnout výběrové řízení (prvotní telefonní kontakt, pohovor, assessment centrum), Jak vytvořit atraktivní životopis a motivační dopis, Work life balance – práce a rodina, jak to zvládnout dohromady, Prezentační dovednosti (neverbální komunikace, správný postoj, oční kontakt, rétorické dovednosti, asertivní komunikace), Komunikační dovednosti – zvládání konfliktů, vyjednávání, techniky naslouchání, sdělování zpětné vazby, kreativita, kritické myšlení.
  •  Právní rámec rodičovství: Rodičovský příspěvek, rodičovská dovolená, Pracovní smlouva, odměna, kritéria, typy úvazků, OSVČ, DPP, DPČ
  • Zdravý životní styl rodiny: Zdravá strava, zdravý duch, Otužování, Ekologická domácnost, Jak cvičit s dětmi doma, Joga pro deti, Čtení s dětmi a knížky pro děti, Rodič a odpočinek, obnova sil. Vypadat dobře, cítit se skvěle – zvýšení sebevědomí.

Vzpruha pro rodiče:
• Místo k setkávání rodičů a jejich dětí
• Prostor pro získávání nových informací, dovedností a znalostí
• Uvolněná a příjemná atmosféra

Kdy:
• Úterý   9:30 – 11:30

Projekt Vzpruha pro rodiče se bude konat od května do prosince 2022 (vyjma července a srpna).

Kontakt:
T: 724 639 580
E: ahoj@rodicemhrave.cz
W: https://rodicemhrave.cz/
FB: https://www.facebook.com/RodicemHrave